In de bouwwereld is BIM (Building Information Model) al vrijwel niet meer weg te denken. Wij zijn groot voorstander van BIM in de fase na de bouw. BIM in de beheerfase van vastgoed kan hét omslagpunt betekenen van ‘rennen achter de feiten aan’ naar ‘sturen met data in de hand’.

Een goed opgezet en beheert BIM betekent dat alle gebouwinformatie¹ centraal op één plek is opgeslagen, actueel, integer en snel beschikbaar is. Wij zien gebouwinformatie als het hart van de vastgoedorganisatie.

BIM in vastgoedbeheer biedt vele voordelen:

  • Aanzienlijke slag in de volwassenheid van de vastgoedorganisatie omdat vrijwel alle vastgoed beheerprocessen² accurate input hiervan vereisen.
  • Het uitvragen van offertes of het doen van aanbestedingen gaat een stuk sneller en betrouwbaarder. Namelijk op basis van juiste vierkante meters, oppervlaktes, lengtes, etc. Geen aannames meer!
  • Tijds- en kwaliteitswinst. Actuele gebouwinformatie bij elkaar zoeken kosten tijd. In sommige gevallen is een vastgoedmanager wel 70% van zijn tijd bezig op zoek naar informatie! Bijvoorbeeld in het geval van tekeningen: waar zijn ze, zijn ze actueel?
  • In staat zijn snel te handelen na een calamiteit op basis van de juiste informatie.
  • Tot slot, is het interessant om te weten hoe de organisatie ervoor staat ten opzichte van andere organisaties: benchmarken! Ook dit gaat een stuk efficiënter wanneer de juiste gegevens paraat zijn.

Data driven vastgoedbeheer is geen toekomstmuziek, het is nu belangrijk.

Klein beginnen, afgestemd op eigen organisatie
Beheerkosten van vastgoed overstijgen gemiddeld genomen 5x de bouwsom. Daarnaast is vastgoed vaak het meest waardevolle bedrijfsmiddel van de organisatie. Wij zien een investering in het hart van vastgoed als een rendabele investering. Gelijktijdig beseffen en zien wij dat deze drempel hoog kan zijn. Waar te beginnen, en hoe? Wij willen deze remmende belemmeringen graag met u tackelen.

Wij zien dat de definitie van BIM per organisatie verschilt: de omvang, het nut en de doelstellingen. Dit bekijken en bepalen wij met de opdrachtgever. Tevens zijn wij voorstander van ‘klein beginnen’. Wij geloven in het samen een visie ontwikkelen, de stip uitzetten en hier dan stapsgewijs naartoe werken. Tot slot hebben we het nu bewust nog niet over de mogelijke software-oplossingen die hierin kunnen ondersteunen. Dat komt wel. Eerst visie en structuur.

Waar bent u nu?
Elke organisatie begint vanuit een ander startpunt. Bijvoorbeeld dat er reeds een BIM model bestaat (al dan niet actueel) en waar verder mee gewerkt kan worden. Of waar het vastgoed al meerdere jaren staat en vanuit daar de wens is om met BIM te werken. Na het opzetten en inrichten van BIM is het essentieel om de informatie integer en actueel te houden.

We zijn benieuwd hoe u tegen dit onderwerp aankijkt en waar uw organisatie staat. Ook vertellen wij graag over de projecten waar we nu mee bezig zijn in het realiseren en beheren van BIM en wat we daarin ontdekken.

Vraag ons voor één of meerdere fases van BIM in beheer en neem gerust vrijblijvend contact met ons op!


Gebouwinformatie¹   Assets, bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig ontwerp (as built), ruimte gegevens, onderhoudsstatus, wet-en regelgeving, garanties, handleidingen, energieverbruik, contracten, inspectierapporten, handleidingen, garantiebewijzen, etc.

Beheerprocessen²      MJOP, energie & klimaatbeheer, ruimtebeheer, contractbeheer, wet- en regelgeving, koppelbaar met andere systemen zoals FMIS & gebouwbeheer-systeem, visuele weergave 3D, 4D, etc.