Het begrip commissioning is al jaren gemeengoed voor onze Amerikaanse datacenterklanten. En terecht. Commissioning creëert en bevestigt een werkende omgeving bij oplevering. De installatie functioneert aantoonbaar zoals mag worden verwacht. Er zijn nauwelijks restpunten noch faalkosten in de exploitatiefase.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is de essentie van commissioning. Geen verrassingen.

Controle en bewijslast
Commissioning is omvangrijk omdat het invloed heeft op alle fasen van een project: ontwerp, inkoop, uitvoering en exploitatie.

Om te beginnen toetsen we of de juiste vertaalslag is gemaakt van businesscase naar ontwerp en is het technisch haalbaar?
Vervolgens wordt elke fase getoetst aan het ontwerp en tevens vastgelegd. Tijdens het project ontstaan vaak afwijkingen. Elke betrokken partij brengt namelijk zijn eigen interpretatie en werkwijze mee. De consequentie daarvan is dat het eindresultaat afwijkt van de businesscase en dat verwachtingen niet worden waargemaakt.

Geconstateerde afwijkingen overleggen we en voorzien we van advies. Hiermee stellen we u als klant en projectmanager in staat om tijdig en weloverwogen een koers te bepalen.

Controle en bewijslast, daar draait het om.

Kennis, visie en samenwerking
Commissioning vergt kennis en expertise en een integrale visie op techniek. Van A tot Z weten wat er gebeurt, risico’s herkennen en begrijpen wat de impact is.  Eveneens is een nauwe samenwerking weten te creëren tussen alle betrokken partijen van essentieel belang. Van architect tot onderaannemer en van bestuur tot gebouwbeheerder.

De omvang en de complexiteit van projecten blijven groeien.  Dat geldt ook voor de wensen en eisen van eindgebruikers. Wij vinden dat we niet meer om deze methode heen kunnen. Elk bouwproject, in elke sector, is gebaat bij commissioning.

Meer weten? Neem contact met ons op.