050 54 94 968
Maatschappelijk vastgoed verduurzamen
We think. You can.

Maatschappelijk vastgoed kent een aantal grote uitdagingen. Met stip op nummer één staat het verduurzamen van vastgoed.

Dit complexe vraagstuk vergt de nodige strategische sturing. Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan namelijk gepaard met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. Daarnaast dragen de snel opvolgende technologische innovaties bij aan de complexiteit.

Welke verduurzamingsmaatregel draagt nu echt bij aan de door het bestuur gestelde ambities ten aanzien van klimaat- en energieneutraal zijn?

Minstens zo’n grote uitdaging is het daadwerkelijk realiseren van deze ambities, deze vertalen naar een meerjarenplan en realiseren. Geen dikke boekwerken, maar een voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar plan met heldere en haalbare doelstellingen.

Wij werken o.a. voor:

Shell
Hanzehogeschool Groningen
CBRE