050 54 94 968
Een optimaal leerklimaat door grip op vastgoed
We think. You can.

De student of leerling; daar draait het om binnen het onderwijs. Een optimaal leerklimaat is daarom essentieel.

Er worden steeds hogere eisen gesteld op het gebied van vastgoed. Denk hierbij aan duurzaamheid, comfort en veiligheid. Voor nu en in de toekomst.

Tegelijkertijd worden technische installaties binnen gebouwen complexer. Er is expertise nodig voor de aanschaf, installatie en het onderhoud hiervan. Ook demografische veranderingen en verscherping van eisen op het gebied van wet- en regelgeving spelen mee.

Kortom, zowel de complexiteit als de omvang van technische installaties neemt toe. Dit alles heeft, direct of indirect, invloed op het imago van de onderwijsinstelling. De vastgoedbeheerder heeft de uitdagende taak een stabiel beleid te ontwikkelen in deze veranderende wereld.

Grip op vastgoed in het onderwijs valt of staat met enerzijds inzicht en overzicht. Anderzijds met de expertise om op basis hiervan de juiste keuzes te maken.

We think.
You can.

Wij werken o.a. voor:

Shell
Hanzehogeschool Groningen
CBRE